021-88519182

چند رسانه

نمایش یک نتیجه

 • چگونه بازاریابی را خودکار کنیم؟

  150,000 

  چگونه بازاریابی را خودکار کنیم؟

  هاب‌اسپات (HubSpot) یکی از شرکت های پیشرو در زمینه بازاریابی است که سامانه های نرم افزاری قدرتمندی را نیز تولید کرده است. این سامانه ها که عمدتاً در زمینه خودکار سازی فرآیندهای بازاریابی طراحی شده اند، به مدیران کمک می کنند تا هر چه بهتر و بیشتر با مشتریان شرکت (سازمان) در تعامل بوده و بتوانند ضمن تعریف استراتژی های مختلف، بر اجرای بهینه آن نیز نظارت کنند.
  در این دوره آمـوزشی بـا نحـوه تعـریف استـراتژی بازاریابی، تعریف مخاطبـان، ایجاد کمپیـن هـای مـوثر و خودکار سازی جریان های کاری در مارکتینگ آشنا خواهید شد.

  چگونه بازاریابی را خودکار کنیم؟

X